fotografie
hrad Michalovice hrad Michalovice
hrad Zvířetice hrad Zvířetice

hrad Michalovice

hrad Michalovice 1941

Zřícenina hradu Michalovice , nazývaný "putna ". Hrad s kulatou rozštěpenou silně vychýlenou věží, vystaven na pravém břehu Jizery před Mladou Boleslaví. Založení hradu se datuje kolem konce třináctého a začátkem čtrnáctého století pány z Michalovic. Roku 1415 se dostal hrad do rukou husitů, kteří jej vydrancovali a vypálily. Václav z Michalovic, velkopřevor řádu maltézského, vystavěl hrad znovu a postoupil jej svému bratru Jindřichovi, jehož dcera se provdala za Jana Tovačovského z Cimburka. Roku 1558 přešel hrad do majetku pánů z Lobkovic, za niž hrad zpustl. Od roku 1600 je hrad pustým.


další fotografie hradu Michalovice jsou zde.

hrad Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice je kousek cesty od Bakona nad Jizerou, po pravé straně řeky Jizery. Hrad založen z jedné větve rodu Markvarticů , která se odtud psala ze ZVÍŘETIC a sídlila zde do roku 1490, poté se stal hrad majetkem Jana z Vartemberka. Poté byl hrad počátkem šestnáctého století prodán bratrům Janovi a Prokopovi Sezimům z Ústí. Po smrti Prokopa 1526 hrad patřil Vartemberkům, kteří zde sídlily do roku 1612, pro velké dluhy hrad prodán Jiřímu Vratislavovi z Mitrovic. 1617 patřil hrad Janu Vlkovi z Kvítkova, poté Albrechtovi z Valdšteina. Brzy potom došlo k spojení s panstvím mnichovohradišťským . Roku 1720 byl hrad zničen bleskem a již neobnoven.

další fotografie hradu Zviřetice jsou zde.